Sherbime

Sigurojm gjithcka qe ju duhet.

Ndertim i Objekteve te Banimit

Shoqëria “ASA 3D shpk” ne kategorinë “Constructions” (ndërtime) ofron shërbimin e saj në ndërtimin e objekteve të banimit publike, private, industriale dhe rezidenciale.

Ndertim i Rrugeve Automobilistike

Shoqëria “ASA 3D shpk” ne kategorinë “Constructions” (ndërtime) ofron shërbimin e saj në ndërtimin e rrugëve automobilistike të kategorive të ndryshme.

Traffic jam
Shkoder_vepra_1.jpg

Ndertim i Veprave te Artit

Shoqëria “ASA 3D shpk” ne kategorinë “Constructions” (ndërtime) ofron shërbimin e saj në ndërtimin e veprave të artit .