top of page
Industrial Engineer
Engineers and Businesspeople
Worker on Site
Construction Worker
Construction Worker Lifting Wood Board
Construction Workers at Sunset
Reinforcing Steel
Construction Project
Construction Workers
Bricks and Mortar

Profesional dhe te Besueshem

Sherbimet Tona

ASA-3D Ofron sherbimet e saj ne

Shoqëria “ASA 3D shpk” ne kategorinë “Constructions” (ndërtime) ofron shërbimin e saj në ndërtimin e:

  • Objekteve të banimit publike, private, industriale dhe rezidenciale.

  • Rrugëve automobilistike të kategorive të ndryshme dhe veprave të artit .

“ASA 3D shpk” ka krijuar një emër të mirë në tregtimin e veglave profesionale të punës (Tools). Kështu shoqëria “ASA 3D shpk” në kategorinë Vegla Pune – “ASA 3D TEKNOMAT” është një adresë e njohur tashmë në tregun e veglave të punës, për cilësinë dhe garancinë e produkteve. Ajo ofron një gamë të gjerë artikujsh të firmave të njohura AEG, FORCE, METABO, BOSCH, , etj. të cilat lehtësojnë cdo ditë punën e ndërtuesve, e bëjnë më të sigurt dhe më konforte ndërtimin dhe proceset e punës, si në kompanitë e ndërtimit po ashtu edhe në punët e kryera vetë në shtëpi.

bottom of page